Собрание на акционери 12.08.2019

Материјали за годишно собрание (12.08.2019)

Macedonian