Собрание на акционери 21.10.2019

Материјали за годишно собрание (21.10.2019)

Macedonian